Gafometar predstavlja jednostavan statistički uvid u našu cjelokupnu zbirku gafova, izraženo prema kategoriji i porijeklu. Naravno, potrebno je napomenuti kako se ovaj pregled odnosi na ograničen broj gafova u zbirci i nikako se ne treba smatrati vjerodostojnim omjerom učestalosti prevoditeljskih gafova u medijima.

Ukupan broj gafova u zbirci: 815

Broj gafova po kategoriji:

Broj gafova po mediju:

Broj gafova po TV kući (od 614 gafova s televizije):

Gafometar